Харьковский городской совет принял три обращения относительно политической ситуации в стране.

В среду 11 апреля на внеочередной сессии городского совета депутаты подавляющим большинством голосов (73 депутата из 77 зарегистрировавшихся) приняли обращения Харьковского городского совета к Президенту Украины Виктору Ющенко, Верховной Раде и Кабинету Министров Украины, а также к жителям Харькова.

В работе сессии городского совета не принимала участие фракция БЮТ. Заявление фракции БЮТ зачитал секретарь городского совета Геннадий Кернес. Свое решение депутаты от БЮТ объясняют тем, что «повестка дня внеочередной сессии Харьковского городского совета имеет ярко выраженный политический характер… Для политических заявлений и оценок существуют другие площадки…».

ЗВЕРНЕННЯ Харківської міської ради 5 скликання до Президента України Ющенка В.А. у зв'язку з виданням Указу від 02.04,2007 року №264 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України V скликання»
(Проект)

Указом Президента України від 02.04.2007 року №264/2007 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України» постановлено припинити достроково повноваження Верховної Ради України V скликання, запропонувати народним депутатам України продовжувати виконувати свої повноваження, що безпосередньо не пов'язані з повноваженнями Верховної Ради України, призначити позачергові вибори до Верховної Ради України на 27 травня 2007 року, Кабінету Міністрів України забезпечити фінансування позачергових виборів до Верховної Ради України, Центральній виборчій комісії забезпечити проведення позачергових виборів до Верховної Ради України відповідно до Конституції України, Закону України «Про вибори народних депутатів України», інших законів України.
Парламентські вибори в Україні 26 березня 2006 року визнано найдемократичнішими за новітню історію України. За результатами виборів сформовано відповідні легітимні інститути державної влади - парламент та уряд.

Вільні вибори 26 березня 2006 року забезпечили нормальний розвиток і демократичне відтворення виборних законодавчих та виконавчих інститутів державної влади, є прикладом періодичної зміни та ротації влади за підсумками демократичних конституційних виборів.

Харківська міська рада наголошує, що в ході виборів громадянське суспільство формує структури, які повинні на основі їх функціональної діяльності управляти суспільством, державою та місцевим самоврядуванням в межах владних повноважень, делегованих законом цим органам управління.

Кожен громадянин України делегує гілкам державної влади та суб'єктам виборів не владні повноваження, і тим більше не політичні владні повноваження, а право працювати в системі управління суспільством, держави і місцевого самоврядування на основі тих владних повноважень, якими вже наділений відповідний орган.
Зазначаємо, що ігнорування результатів виборів 26 березня 2006 року та прямого волевиявлення громадян України, спроба скасувати діяльність легітимних інституцій є кроком до встановлення монопольного використання державних інститутів певними політичне не задоволеними групами та особами (політичними партіями та їх лідерами).

Обрані законодавчі органи є основним форумом для обмірковування, обговорення та прийняття законів в представницькій демократії. Вони не є «штампуючими» парламентами, що лише схвалюють рішення авторитарного лідера. Демократичні лідери не є ні обраними диктаторами, ні нежиттєвими президентами. Президенти залишаються на посаді протягом визначеного строку і приймають результати вільних виборів, навіть якщо це означає втрату контролю над урядом.

В конституційній демократії державна влада обмежується системою стримувань та противаг, що розділяє виконавчу, законодавчу і судову гілки влади, конституційними гарантіями основних прав. В Україні сформовано . саме парламентсько-президентську систему влади.

Указ Президента України від 02.04.2007 року №264/2007 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України» є замахом на сформовану систему влади та конституційний лад в державі.

Указ Президента України про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України в даний час негативно сприймається значною частиною населення України, в тому числі, й півторамільйонною громадою міста Харкова, як дестабілізуючий фактор в розвитку суспільства, що намагається зберегти стале економічне зростання як умову підвищення життєвого рівня українського народу.

Нагадуємо Президенту України як окремому інституту державної влади в Україні, що виконання своїх функціональних обов'язків, що делеговані їм громадянами України та закріплені відповідно Конституцією та законами України є запорукою юридизації, стабільності та конструктивного розвитку відносин державної влади та громадянського суспільства України. Влада закону означає, що ніхто, чи то Президент чи звичайний громадянин, не стоїть над законом. Кожна інституція влади має управляти у відповідності до закону й сама повинна підкорятися обмеженням, що накладає на неї закон.

Вважаємо недоцільним проведення дострокових парламентських виборів за умови відсутності в конституційно-правовій ситуації відповідних правових підстав. Вважаємо, що проведення дострокових виборів призведе до системних порушень виборчого законодавства. Відповідно до ст. 48 Закону України «Про вибори народних депутатів України» витрати на підготовку і проведення виборів здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення виборів депутатів. Застосування інших джерел для матеріально-технічного забезпечення виборчого процесу тягне відповідальність для розпорядників бюджетних коштів за їх нецільове використання. Строки повноважень органів місцевого самоврядування у виборчому процесі 2006 року сплинули, відновлення діяльності робочих груп за рішенням виконавчих органів місцевого самоврядування є порушенням вимог ст. 19 Конституції України та ст. 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Відсутність прийнятих Кабінетом Міністрів України та Центральною виборчою комісією нормативних актів щодо порядку утворення робочих груп обліку виборців на позачергових виборах, складання загальних списків виборців для підготовки проведення позачергових виборів народних депутатів України та відсутність цільових коштів з Державного бюджету України унеможливлює організацію та проведення позачергових виборів у вказані в Указі Президента строки на демократичних засадах.

Харківська міська рада є виразником волі та інтересів територіальної громади м. Харкова та піклується забезпеченням законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

Беручи до уваги Постанову Верховної Ради України від 05.04,2007 року №869-У «Про звернення Верховної Ради України до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб», Харківська міська рада:

Погоджується з висновками Верховної Ради України щодо відсутності в конституційно-правовій ситуації, що склалася, передбачених статтею 90 Конституції України підстав для дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України 5 скликання.

Закликає Президента України відмінити Указ від 02.04.2007 року №26472007 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України».

Висловлює рішучий протест проти проведення дострокових парламентських виборів.
Зміст звернення схвалений на 12 позачерговій сесії Харківської міської ради 5 скликання 11 квітня 2007 року.


ЗВЕРНЕННЯ Харківської міської ради до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України (Проект)

2 квітня Президент Укра'їни підписав Указ №264/2007 "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України". Дії Президента викликали категоричний протест з боку широких верств населення, порушили правовий лад, викликали гостру політичну кризу в країні, створили загрозу громадянського протистояння та небезпечної радикалізації суспільних настроїв.

Проігнорувавши статтю 90 Конституції України, у якій наведені правові підстави для розпуску парламенту, самовільно привласнивши собі право трактувати Конституцію у своїх Указах, право розпускати парламент за власним розсудом, право визнавати Регламент Верховної Ради не відповідним Основному Закону держави, право припиняти повноваження народних депутатів за фактом опублікування свого Указу, а не за фактом виборів, Віктор Ющенко вторгся у виняткову компетенцію законодавчої і судової гілок влади, створив пряму та явну загрозу національній безпеці та демократії.

Вибори 26 березня 2006 року були визнані світовою спільнотою найбільш демократичними за всю історію незалежності України. За їхніми підсумками була створена коаліція більшості, сформовано коаліційний уряд, до якого увійшли, в тому числі, й представники опозиційних партій, що стало ще одним кроком нашої країни на шляху до демократії та побудови ефективної, збалансованої моделі влади. Незважаючи на провал в економіці, допущений попереднім Кабінетом Міністрів, за час своєї роботи коаліційний уряд забезпечив високі темпи економічного розвитку, створив умови для реалізації системних реформ, що є необхідною умовою зростання добробуту людей, підвищення якості життя в країні.
Розпуск Верховної Ради України без належних правових підстав принесе всі досягнення України на шляху економічного, соціального та суспільно-політичного розвитку в жертву амбіціям політичних сил, що прагнуть до корегування результатів усенародного волевиявлення 26 березня 2006 року.

Питання про можливість припинення повноважень чинного парламенту й проведення дострокових парламентських виборів має вирішуватися легітимним шляхом - шляхом звернення до Конституційного Суду України та вирішення політичного конфлікту на підставі його рішення.

Як відомо, п'ять суддів Конституційного Суду України Лилак Д.Д., Кампо В.М., Стецюк П.Б., Шишкін В.І. та Мачужак Я.В. публічно заявили про неможливість приймати участь у розгляді Конституційним Судом України справи щодо відповідності Конституції України Указу Президента.

Харківська міська рада вважає, що вказані вище судді Конституційного Суду України порушили принципи діяльності Конституційного Суду України, як єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні. Нехтуючи основним правилом виконувати свої обов'язки неупереджено, об'єктивно, сумлінно і добросовісно, вказані вище судді публічно висловили свою правову позицію до розгляду Конституційним Судом України питання щодо конституційності Указу Президента і
дали упереджену оцінку як висновок, який відображає їх особисте ставлення з політичних мотивів.

Виходячи з того, що кожний суддя давав присягу українському народові на засіданні Верховної Ради України, дії вказаних суддів є порушенням вимог Конституції України, Закону України «Про Конституційний Суд України» та присяга суддів, що є підставою для припинення їх повноважень.

На підставі ст. 131 Конституції України, ст. 17, пункту 5 от. 23 Закону України «Про Конституційний Суд України» Харківська міська рада просить Верховну Раду України невідкладно розглянути питання про відповідальність суддів Конституційного Суду України з особливих обставин за порушення присяги.
Беручи до уваги Постанову Верховної ради України від 05.04.2007р. №869-V "Про звернення Верховної Ради України до місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб", Харківська міська рада:

Погоджується з висновками Верховної Ради України про відсутність у конституційно-правовій ситуації, що склалася, передбачених ст. 90 Конституції України підстав для дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної ради України.

Підтримує Верховну Раду України в її прагненні до забезпечення конституційного правопорядку, суспільного спокою й стабільності в Україні.

Підтримує Кабінет Міністрів України в його прагненні не допустити штучного створення реальної кризової ситуації в державі, дестабілізації в економіці, громадянського протистояння.

Закликає Президента України скасувати свій Указ від 02.04.2007р. №264/2007 "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України".

Вважає, що зазначений Указ Президента України від 2 квітня 2007 року не тягне за собою конституційне правових наслідків, як такий, що виданий з порушенням статей 3, 5, 19 і 90 та пункту 8 частини першої статті 106 конституції України, створює вкрай небезпечний прецедент вольового вирішення надзвичайно важливого для держави та суспільства питання. З повною мірою відповідальності усвідомлюємо невідворотність юридичної відповідальності щодо недотримання вимог ст. 60 Конституції України про відання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу.

Харківська міська рада підтримує легітимно сформовані за результатами демократичних парламентських виборів інститути влади та їхню спрямованість на забезпечення діяльності всіх органів державної влади винятково на підставі, у межах повноважень і способами, передбаченими Конституцією і Законами України.


Обращение Харьковского городского совета к жителям города Харькова (Проект)

Уважаемые харьковчане!

2 апреля Президент Украины подписал Указ №264/2007 «О досрочном прекращении полномочий Верховного Совета Украины». Действия Президента вызвали категорический протест как со стороны различных ветвей власти, так и со стороны широких слоев населения, нарушили правовой порядок, вызвали острый политический кризис в стране, привели к угрозе общественного противостояния.»

Не принимая во внимание статью 90 Конституции Украины, в которой перечислены правовые основания для роспуска парламента, посчитал возможным трактовать Конституцию в своих Указах, право распускать парламент по своему усмотрению, право признавать Регламент Верховного Совета не соответствующим Основному Закону страны, право прекращать полномочия народных депутатов по факту опубликования своего Указа, а не по факту выборов, Виктор Ющенко нарушил систему сдержек и противовеса разделяющую государственную власть на законодательную, исполнительную и судебную, что в свою очередь несет угрозу конституционному устройству государства. Власть закона значит, что никто, будь то Президент или обычный гражданин, не стоит над законом. Каждая институция власти должна управлять в соответствии с законом и сама должна подчиняться ограничениям, которые налагает на нее закон.

Выборы 26 марта 2006 года были признаны мировым сообществом самыми демократичными за всю историю независимости Украины. По их итогам была создана коалиция большинства, сформировано коалиционное правительство, в которое вошли, в том числе, и представители оппозиционных партий, что стало еще одним шагом нашей страны на пути к демократии и построению эффективной, сбалансированной модели власти. Несмотря на провал в экономике, допущенный прежним Кабинетом Министров, за время своей работы коалиционное правительство обеспечило высокие темпы экономического развития, создало условия для реализации системных реформ, которые являются необходимым условием роста благосостояния людей, повышения качества жизни в стране.

Роспуск Верховной Рады Украины без надлежащего правового основания принесет все достижения Украины на пути экономического, социального и общественно-политического развития в жертву амбициям политических сил, стремящихся к корректировке результатов всенародного волеизъявления 26 марта 2006 года.
Вопрос о возможности прекращения полномочий действующего парламента и проведения досрочных парламентских выборов следует решать легитимным путем - путем обращения в Конституционный Суд Украины и разрешения политического конфликта на основании его решения.

Считаем нецелесообразным проведение досрочных выборов Народных Депутатов Украины в связи с тем, что это приведет к системным нарушениям выборного законодательства.

Принимая во внимание постановление Верховной Рады Украины от 05.04.2007г. №869-У «Об обращении Верховной Рады Украины к местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления, их должностным и служебным лицам», Харьковский городской совет:

Соглашается с выводами Верховной Рады Украины об отсутствии в сложившейся конституционно-правовой ситуации предусмотренных ст. 90 Конституции Украины оснований для досрочного прекращения Президентом Украины полномочий Верховной Рады Украины.

Поддерживает Верховную Раду Украины в ее стремлении к обеспечению конституционного правопорядка, общественного спокойствия и стабильности в Украине.

Поддерживает Кабинет Министров Украины в его стремлении не допустить искусственного создания реальной кризисной ситуации в государстве, дестабилизации в экономике, гражданского противостояния.

В полной мере осознает неотвратимость юридической ответственности относительно несоблюдения требований ст. 60 Конституции Украины за отдавание и выполнение явно преступного распоряжения или приказа.

Харьковский городской совет поддерживает легитимно сформированные по результатам демократических парламентских выборов институты власти и их направленность на обеспечение деятельности всех органов государственной власти исключительно на основании, в пределах полномочий и способами, предусмотренными Конституцией и Законами Украины.

Мы, депутаты городского совета, приложим необходимые усилия для поддержания порядка в Харькове, выполнения программы социально-экономического развития
города, а также бесперебойной работы всего городского хозяйства.

Призываем всех харьковчан не поддаваться на возможные провокации экстремистки настроенных политических сил и сохранять общественный порядок.