У зв’язку з погіршенням матеріального становища пересічного українця під час спаду економіки, що зумовлений значним поширенням коронавірусу на території України,  значно підвищилася популярність мікрокредитування,  в т.ч. на невеликі суми (до 1-го розміру мінімальної заробітної плати).

При цьому правовідносини щодо кредитування на такі суми не регулювалися законодавством у сфері споживчого кредитування, що створювало більш низький стандарт правового захисту позичальників. Для виправлення даної ситуації було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо споживчого кредитування і формування та обігу кредитних історій» від 15.09.2020 №891-IX.
 
Наведеним законом внесено зміни до Закону України «Про споживче кредитування», після яких даний нормативно-правовий акт поширює свою дію на кредитування на кредитні договори, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору, але з певними особливостями, зміст яких пропонується Вашій увазі:
 
  • Якщо особа взяла кредит на суму менше 1-єї мінімальної заробітної плати, але порушила свої зобов’язання за договором про споживчий кредит, з неї може бути стягнуто неустойку (штраф або пеня), яка не може перевищувати подвійної суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін. Тобто, при позиченні 1000 грн та простроченні строку повернення коштів, з особи може бути стягнуто не більше 3000 грн (1000 грн – сума позики, 2000 – подвійна сума позики, що стягується як неустойка). Для кредитних договорів на суму понад розмір однієї мінімальої заробітної плати діє інше правило: сукупна неустойка не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін;
  • В якості санкції за порушення боржником умов договору заборонено змінювати у бік погіршення для боржника процентну ставку ставка за кредитом, порядок її обчислення, порядок сплати процентів;
  • Водночас, на такі кредити не поширюється обов’язок надання паспорту споживчого кредиту, в т.ч. електронним способом, а також всі пов’язані з наданням відповідної інформації гарантії, обов’язок письмово засвідчити надання споживачеві пояснень щодо істотних характеристик договору, санкцій за невиконання його умов;
  • Інформацію про такий кредит кредитодавець не зобов’язаний безоплатно передати до хоча б одного бюро кредитних історій, включеного до Єдиного реєстру бюро кредитних історій;
  • При вирішенні питання про черговість погашення вимог за таким договором до таких кредитів застосовується загальний порядок погашення вимог, передбачений Цивільним кодексом України: спочатку відшкодовуються витрати кредитора, пов’язані з одержанням виконання, потім - проценти і неустойка, а лише після цього - основна сума боргу;
  • Також до таких кредитів не застосовується обмеження пені за невиконання зобов’язання щодо повернення кредиту та процентів, за яким така пеня не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, та не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу.
Відповідний закон набирає чинності 01.01.2021 року. Слід зазначити, що розмір мінімальної заробітної плати на 2021 рік, відповідно до прийнятого в першому читанні проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», планується: з 1 січня - 6000 гривень, з 1 липня — 6500 гривень.
 
Про те, які ж гарантії Закону України «Про споживче кредитування» поширюватимуться на кредитні договори, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору, Ви зможете дізнатися з нашої наступної публікації.
 
Цю публікацію підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранта, наданого Проектом USAID «Трансформація фінансового сектору». Висловлені в цій публікації думки необов'язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки.
 
Автор: Трофімов Богдан, студент-консультант Юридичної клініки Національного юридичного університету  імені Ярослава Мудрого