Президент Украины Виктор Ющенко поручил МВД ликвидировать в месячный срок стационарные посты дорожно-патрульной службы и внедрить современные технические средства контроля за дорожным движением.

Об этом говорится в указе №556/2008 «О дополнительных мерах по предотвращению дорожно-транспортных происшествий», подписанном сегодня главой государства.

Кроме того, МВД поручено принять дополнительные меры по выявлению и прекращению злоупотреблений работниками ГАИ во время осуществления возложенных на них функций.

Также указом поручается МВД и Министерству транспорта и связи Украины обеспечить до 1 февраля 2009 года оборудование железнодорожных переездов с интенсивным движением поездов необходимыми эффективными техническими средствами, которые бы делали невозможным проезд через них транспортных средств на запрещающие сигналы светофора.

СПРАВКА
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 556/2008
Про додаткові заходи щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам


Ураховуючи ситуацію, що склалася в державі з аварійністю на автомобільних дорогах, з метою підвищення дисципліни учасників дорожнього руху, посилення захисту їх законних прав та інтересів, усунення недоліків у справі забезпечення безпеки дорожнього руху постановляю:

1. Міністерству внутрішніх справ України вжити додаткових заходів щодо:

підвищення ефективності передбачених чинним законодавством оперативно-розшукових та профілактичних заходів з метою посилення контролю за дисципліною учасників дорожнього руху та поліпшення ситуації на дорогах, вулицях міст та інших населених пунктів і залізничних переїздах;

ліквідації в місячний строк стаціонарних постів дорожньо-патрульної служби та запровадження сучасних технічних засобів контролю за дорожнім рухом;

виявлення та припинення зловживань працівників Державної автомобільної інспекції під час здійснення покладених на них функцій у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;

визнання одним із пріоритетів роботи Державної автомобільної інспекції надання її працівниками допомоги учасникам дорожнього руху, в тому числі щодо захисту їх прав та законних інтересів.

2. Міністерству транспорту та зв'язку України, Міністерству внутрішніх справ України забезпечити до 1 лютого 2009 року обладнання залізничних переїздів з інтенсивним рухом потягів необхідними ефективними технічними засобами, які б унеможливлювали проїзд через них транспортних засобів на заборонні сигнали світлофора.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям ужити заходів щодо:

активізації діяльності регіональних комісій з безпеки дорожнього руху, зокрема, щодо запобігання дорожньо-транспортному травматизму та щодо координації діяльності органів місцевого самоврядування в цій сфері;

подання до 1 жовтня 2008 року в установленому порядку на затвердження регіональних програм з підвищення безпеки дорожнього руху на 2009-2012 роки, передбачивши їх фінансування.

4. Внести до Указу Президента України від 20 листопада 2007 року №1121 «Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху» такі зміни:

1) у статті 2:

а) у пункті 1 цифри «2008 - 2012» замінити цифрами «2009 - 2012»;

б) у пункті 3 слова і цифри «протягом 2008 року» замінити словами і цифрами «протягом 2008 - 2009 років», а слова «зареєстровані колісні транспортні засоби» - словами «зареєстровані відповідно до Закону України «Про дорожній рух» транспортні засоби»;

в) пункт 5 виключити;

2) статтю 9 після слів «та споживчої політики» доповнити словами і цифрами «до 1 січня 2009 року».

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО
17 червня 2008 року