Взял в банке кредит на машину. При этом банк предложил свой перечень страховых компаний. Через год я решил сменить «навязанную» мне компанию. Однако банк начал «вставлять палки в колеса»… Реально ли решить мою проблему?

— Начать стоит с изучения условий выдачи кредита, требований застраховать автомобиль и условий выбора страховщика, а также санкций за невыполнение данных условий договора, — рекомендует юрист Елена Позднякова. — Если жестких требований и санкций в ваших документах нет — смело заключайте договор с понравившимися страховиками, проплачивайте, делайте копии договоров и квитанций и передавайте в банк. Лучше всего это сделать по почте с уведомлением о вручении и описью вложения.
Если банк предъявит письменную претензию по этому поводу, вы должны ему ответить следующим образом:

Как бороться с банком за выбор страховой компании 
Між ________________, надалі Банк, та мною, _____________________, «__» ______________ 200__ року був укладений Кредитний договір № __________. 

Відповідно до ст. 581 Цивільного Кодексу України предмет застави може бути застрахованим за згодою сторін. Працівником Банку був запропонований обмежений перелік страхових компаній, жодна з яких не відповідає моїм вимогам (бажано зазначити деякі з них), але працівник Банку в порушення моїх інтересів заявив, що договір страхування, укладений із страховиком, який не акредитований у Банку, не буде прийнятий до уваги та Банк зобов’яже мене розірвати такий договір і переукласти його з компанією, що пройшла акредитацію в Банку. 

Звертаю Вашу увагу, що Банк порушує Закони України «Про захист від недобросовісної конкуренції», «Про захист економічної конкуренції», наполягаючи на страхуванні лише в акредитованих банком страхових компаніях. В разі подальшого обмеження мого вибору страхової компанії я буду вимушений звернутися з заявою до Антимонопольного комітету України. 

Крім того, відповідно до вимог статті 55 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов’язаної особи банку як обов’язкову умову надання банківських послуг. Стаття 6 Закону України «Про страхування» також засвідчує, що «Добровільне страхування у конкретного страховика не може бути обов’язковою передумовою при реалізації інших правовідносин». 

Зазначаю також, що Закон України «Про захист прав споживачів» передбачає наступне: «До договорів із споживачами про надання споживчого кредиту застосовуються положення цього Закону про несправедливі умови в договорах, зокрема положення, згідно з якими споживач зобов’язаний під час укладання договору укласти інший договір з третьою особою, визначеною кредитодавцем, крім випадків, коли укладання такого договору вимагається законодавством та/або коли витрати за таким договором прямо передбачені у складі сукупної вартості кредиту для споживача. 

Таким чином, прошу надати роз’яснення стосовно дій працівника Банку відповідно до Закону України «Про звернення громадян» з посиланням на норми чинного законодавства. В свою чергу, в разі відмови у законному праві самостійного вибору страховика буду змушений звер­-
нутися до Антимонопольного комітету України, НБУ, Комітету захисту прав споживачів, органів прокуратури, засобів масової інформації для захисту своїх прав та законних інтересів