Президент Украины Виктор Ющенко подписал Указ "О присуждении Государственных премий Украины в области науки и техники 2009 года".

Текст указа опубликован на официальном сайте Главы государства.

В числе обладателей госпремии:

- представители харьковского Института проблем машиностроения им. Подгорного, "Турбоатома"- за создание паровых турбин нового поколения мощностью 325 МВт;

- ученые Харьковского физико-технического института - за цикл научных трудов "Открытие и развитие принципов суперсимметрии и супергравитации и их приложение к построению единой теории фундаментальных взаимодействий элементарных частиц".

А также ученые ряда харьковских вузов и научных учреждений.

Размер государственной премии - 170 тысяч гривен каждая.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 979/2009
Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2009 року


На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2009 року:

– за цикл наукових праць «Сучасні проблеми механіки руйнування»:

КИР'ЯНУ Валерію Івановичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України
КАМІНСЬКОМУ Анатолію Олексійовичу – докторові фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові Інституту механіки імені С.П.Тимошенка НАН України
ГУЗЮ Ігорю Олександровичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту механіки імені С.П.Тимошенка НАН України
ЗОЗУЛІ Володимиру Васильовичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту механіки імені С.П.Тимошенка НАН України
НАЗАРЕНКУ Володимиру Михайловичу – докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту механіки імені С.П.Тимошенка НАН України
БОГДАНОВУ Вячеславу Леонідовичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту механіки імені С.П.Тимошенка НАН України
ПОПОВУ Геннадію Яковичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Одеського національного університету імені І.І.Мечникова
КАЛОЄРОВУ Стефану Олексійовичу – докторові фізико-математичних наук, професорові Донецького національного університету;

– за створення парових турбін нового покоління потужністю 325 МВт:

ТАРЕЛІНУ Анатолію Олексійовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту проблем машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України
ШУБЕНКУ Олександру Леонідовичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту проблем машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України
СУБОТІНУ Віктору Георгійовичу – кандидатові економічних наук, генеральному директорові відкритого акціонерного товариства «Турбоатом»
ЛЕВЧЕНКУ Євгену Володимировичу – кандидатові технічних наук, першому заступникові генерального директора – генеральному конструкторові відкритого акціонерного товариства «Турбоатом»
ШВЕЦОВУ Віктору Леонідовичу – головному конструкторові відкритого акціонерного товариства «Турбоатом»
БОРИСОВУ Миколі Андрійовичу – кандидатові технічних наук, заступникові директора департаменту Міністерства палива та енергетики України
СУБОТОВИЧУ Валерію Петровичу – кандидатові технічних наук, професорові Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
ТУРАНОВУ Геннадію Юрійовичу – генеральному директорові товариства з обмеженою відповідальністю «Східенерго»
НАГОРСЬКОМУ Олександру Миколайовичу – технічному директорові товариства з обмеженою відповідальністю «Східенерго»
ДАНИЛЮКУ Івану Павловичу - радникові директора структурної одиниці «Зуївська ТЕС» товариства з обмеженою відповідальністю «Східенерго»;

– за розробку високоефективних технологій оптоелектроніки і комунікаційних систем на їх основі:

ВОРОБІЄНКУ Петру Петровичу – докторові технічних наук, ректорові Одеської національної академії зв'язку імені О.С.Попова
ВІКУЛІНУ Івану Михайловичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Одеської національної академії зв'язку імені О.С.Попова
ПАНФІЛОВУ Івану Павловичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Одеської національної академії зв'язку імені О.С.Попова
КУРМАШЕВУ Шамілю Джамашевичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві лабораторії Одеського національного університету імені І.І.Мечникова
СУКАЧУ Георгію Олексійовичу – докторові фізико-математичних наук, професорові Національного університету біоресурсів і природокористування України
ВЕРБИЦЬКОМУ Володимиру Григоровичу – докторові технічних наук, директорові державного підприємства «Науково-дослідний інститут мікро приладів» науково-технологічного комплексу «Інститут монокристалів» НАН України
ОСІНСЬКОМУ Володимиру Івановичу – докторові технічних наук, директорові центру оптоелектронних технологій державного підприємства «Науково-дослідний інститут мікро приладів» науково-технологічного комплексу «Інститут монокристалів» НАН України
ГОДОВАНЮКУ Василю Миколайовичу – докторові технічних наук, голові правління – головному конструкторові відкритого акціонерного товариства «Центральне конструкторське бюро «Ритм»
РЮХТІНУ Вячеславу Васильовичу – кандидатові технічних наук, першому заступникові голови правління відкритого акціонерного товариства «Центральне конструкторське бюро «Ритм»
КАТКУ Віктору Борисовичу – кандидатові технічних наук, директорові департаменту відкритого акціонерного товариства «Укртелеком»;

– за наукове обгрунтування, створення та освоєння серійного виробництва високопродуктивних вуглевидобувних комплексів нового покоління:

СТАДНІКУ Миколі Івановичу – докторові технічних наук, першому заступникові директора державного підприємства «Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш»
КОСАРЕВУ Івану Васильовичу – першому заступникові директора державного підприємства «Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш»
ВАССЕРМАНУ Ігорю Григоровичу – кандидатові технічних наук, головному конструкторові проекту державного підприємства «Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш»
НЕПОМНЯЩЕМУ Олександру Лазаревичу – головному конструкторові проекту державного підприємства «Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш»
ВАРШАВСЬКОМУ Юлію Іогановичу – заступникові завідувача відділу державного підприємства «Донецький державний науково-дослідний, проектно-конструкторський та експериментальний інститут комплексної механізації шахт «Дондіпровуглемаш»
АНТИПОВУ Ігорю Владиславовичу – докторові технічних наук, завідувачеві відділу Інституту фізики гірничих процесів НАН України
ТКАЧОВУ Віктору Васильовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного гірничого університету
МОРОЗЕНКУ Євгенію Вадимовичу – голові правління відкритого акціонерного товариства «Дніпропетровський агрегатний завод»
ПАВЛЕНКУ Сергію Віталійовичу – генеральному директорові закритого акціонерного товариства «Науково-виробнича компанія «Гірничі машини»;

– за роботу «Комплексна енергозберігаюча технологія виробництва високоякісного металургійного коксу на ВАТ«Алчевськкокс»:

РУДИЦІ Віктору Івановичу – кандидатові економічних наук, директорові Державного інституту по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості
ЗІНГЕРМАНУ Юрію Юхимовичу – головному інженерові – першому заступникові директора Державного інституту по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості
КОВАЛЬОВУ Євгену Тихоновичу – докторові технічних наук, директорові Українського державного науково-дослідного вуглехімічного інституту
КУЗНІЧЕНКУ Вячеславу Михайловичу – кандидатові технічних наук, провідному науковому співробітникові Українського державного науково-дослідного вуглехімічного інституту
КРИВОНОСУ Валерію Васильовичу – кандидатові технічних наук, генеральному директорові відкритого акціонерного товариства «Алчевський коксохімічний завод»
СОЛОВЙОВУ Михайлу Олексійовичу – начальникові відділу відкритого акціонерного товариства «Алчевський коксохімічний завод»
ЧУБУ Володимиру Євгеновичу – Алчевському міському голові
ТАРУТІ Олександру Олексійовичу – генеральному директорові товариства з обмеженою відповідальністю «Проектно-будівельне підприємство «Азовінтекс»
ПАНАСЕНКУ Олександру Андрійовичу – директорові з будівництва товариства з обмеженою відповідальністю «Проектно-будівельне підприємство «Азовінтекс»
БУДЯКУ Сергію Васильовичу – виконавчому директорові товариства з обмеженою відповідальністю «Зовнішньоекономічне підприємство «Азовімпекс»;

– за цикл наукових праць «Відкриття та розвиток принципів суперсиметрії і супергравітації та їх застосування до побудови єдиної теорії фундаментальних взаємодій елементарних частинок»:

ЖЕЛТУХІНУ Олександру Олександровичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту теоретичної фізики імені О.І.Ахієзера Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
СОРОЦІ Вячеславу Олександровичу – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту теоретичної фізики імені О.І.Ахієзера Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
НУРМАГАМБЕТОВУ Олексію Юрійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту теоретичної фізики імені О.І.Ахієзера Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
БАНДОСУ Ігорю Анатолійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту теоретичної фізики імені О.І.Ахієзера Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
ГЕРШУНУ Віктору Дмитровичу – старшому науковому співробітникові Інституту теоретичної фізики імені О.І.Ахієзера Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України
АКУЛОВУ Володимиру Петровичу – докторові фізико-математичних наук, ад'юнкт-професорові Міського університету, м.Нью-Йорк, США
СОРОКІНУ Дмитру Павловичу – докторові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Падуанської секції Національного інституту ядерної фізики, м.Падуя, Італійська Республіка
ТКАЧУ Володимиру Івановичу – докторові фізико-математичних наук, пенсіонерові
ВОЛКОВУ Дмитру Васильовичу – академікові Національної академії наук України (посмертно)
ПАШНЕВУ Анатолію Іллічу – докторові фізико-математичних наук (посмертно);

– за створення триступеневої ракети-носія «Зеніт-3SL» за програмою «Морський старт»:

ДЕГТЯРЬОВУ Олександру Вікторовичу – кандидатові економічних наук, першому заступникові генерального конструктора – генерального директора державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К.Янгеля»
ШРАМОВУ Євгенію Сергійовичу – провідному спеціалістові державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К.Янгеля»
ГУСЄВУ Вячеславу Васильовичу – кандидатові технічних наук, начальникові сектору державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К.Янгеля»
КАПІНУСУ Анатолію Даниловичу – провідному конструкторові комплексу державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К.Янгеля»
ПОТАПОВУ Юрію Федоровичу – начальникові сектору державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К.Янгеля»
ТКАЧЕНКУ Віктору Дмитровичу – провідному науковому співробітникові державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К.Янгеля»
ВОЙТУ Сергію Миколайовичу – кандидатові економічних наук, першому заступникові генерального директора державного підприємства «Виробниче об'єднання «Південний машинобудівний завод імені О.М.Макарова»
ТУРОВУ Валентину Олексійовичу – головному технологові – заступникові головного інженера державного підприємства «Виробниче об'єднання «Південний машинобудівний завод імені О.М.Макарова»
ДЕНІСОВУ Віктору Івановичу – начальникові цеху державного підприємства «Виробниче об'єднання «Південний машинобудівний завод імені О.М.Макарова»
КУЗНЄЦОВУ Едуарду Івановичу – заступникові генерального директора Національного космічного агентства України;

– за роботу «Системи прогнозованого активного управління проектами та програмами соціально-економічного розвитку України в сферах освіти, науки і виробництва»:

АЛИМОВУ Олександру Миколайовичу – академікові Національної академії наук України, радникові при дирекції Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України
РИБАКУ Сергію Олександровичу – кандидатові економічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України
БУШУЄВУ Сергію Дмитровичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Київського національного університету будівництва і архітектури
БУШУЄВІЙ Наталії Сергіївні – докторові технічних наук, професорові Київського національного університету будівництва і архітектури
ТЕСЛІ Юрію Миколайовичу – докторові технічних наук, професорові Київського національного університету будівництва і архітектури
ЯРОШЕНКУ Юрію Федоровичу – кандидатові економічних наук, доцентові Київського національного університету будівництва і архітектури
КОНОНЕНКУ Ігорю Володимировичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
БИКОВУ Валерію Юхимовичу – докторові технічних наук, директорові Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Академії педагогічних наук України;

– за цикл наукових праць «Глікополімери бактерій: закономірності структурної організації макромолекул, функціонально-біологічна активність і аспекти практичного використання»:

ВАРБАНЕЦЬ Людмилі Дмитрівні – докторові біологічних наук, завідувачеві відділу Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України
ЯКОВЛЕВІЙ Людмилі Михайлівні – кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України
ПИРОГ Тетяні Павлівні – докторові біологічних наук, завідувачеві кафедри Національного університету харчових технологій
КНІРЕЛЮ Юрію Олександровичу – докторові хімічних наук, завідувачеві лабораторії Інституту органічної хімії імені М.Д.Зелінського Російської академії наук, м.Москва, Російська Федерація
ЗАХАРОВІЙ Ірині Яківні – докторові біологічних наук, пенсіонерці
ЗДОРОВЕНКО Галині Михайлівні – докторові біологічних наук, пенсіонерці
ГРІНБЕРГ Тамарі Олександрівні – кандидатові біологічних наук, пенсіонерці;

– за розробку та впровадження нових методів діагностики і хірургічного лікування захворювань підшлункової залози:

УСЕНКУ Олександру Юрійовичу – докторові медичних наук, заступникові директора Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова
ТОДУРОВУ Івану Михайловичу – докторові медичних наук, завідувачеві відділу Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова
ЧОРНОМУ Володимиру Володимировичу – кандидатові медичних наук, заступникові директора Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова
БОНДАРЮ Григорію Васильовичу – докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Донецького національного медичного університету імені М.Горького
КОНДРАТЕНКУ Петру Геннадійовичу – докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Донецького національного медичного університету імені М.Горького
БОЛДІЖАРУ Олександру Олександровичу – докторові медичних наук, деканові Ужгородського національного університету
ДРОНОВУ Олексію Івановичу – докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
ЗАПОРОЖЧЕНКУ Борису Сергійовичу – докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Одеського державного медичного університету
КРИВОРУЧКУ Ігорю Андрійовичу – докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Харківського національного медичного університету
ЯРЕШКУ Володимиру Григоровичу – докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Запорізької медичної академії післядипломної освіти;

– за розробку та впровадження системи методів діагностики, профілактики і лікування хвороб нирок:

ПИРОГУ Любомиру Антоновичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві кафедри Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика
КОЛЕСНИКУ Миколі Олексійовичу – докторові медичних наук, директорові державної установи «Інститут нефрології Академії медичних наук України»
БАГДАСАРОВІЙ Інгреті Вартанівні – докторові медичних наук, завідувачеві відділу державної установи «Інститут нефрології Академії медичних наук України»
МАЙДАННИКУ Віталію Григоровичу – докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
НИКУЛІ Тарасу Денисовичу – докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
ДЯДИКУ Олександру Івановичу – докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Донецького національного медичного університету імені М.Горького
СЕМИДОЦЬКІЙ Жанні Дмитрівні – докторові медичних наук, завідувачеві кафедри Харківського національного медичного університету;

– за роботу «Національний атлас України (методологія і практика розробки)»:

ПАЛІЄНКО Валентині Петрівні – докторові географічних наук, заступникові директора Інституту географії НАН України
КОЗАЧЕНКО Тамарі Іванівні – докторові географічних наук, головному науковому співробітникові Інституту географії НАН України
РАЗОВУ Володимиру Павловичу – кандидатові географічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту географії НАН України
ЧАБАНЮКУ Віктору Савовичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту географії НАН України
БОЧКОВСЬКІЙ Аллі Іллівні – старшому науковому співробітникові Інституту географії НАН України
СОССІ Ростиславу Івановичу – докторові географічних наук, директорові державного науково-виробничого підприємства «Картографія»
РУДЕНКО Ірині Станіславівні – головному редакторові – заступникові директора державного науково-виробничого підприємства «Картографія»
ВЕКЛИЧ Лесі Максимівні – завідувачеві редакції державного науково-виробничого підприємства «Картографія»;

– за роботу «Нафтогазоперспективні об'єкти України (наукові і практичні основи пошуків родовищ)»:

ПАВЛЮКУ Мирославу Івановичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, директорові Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН України
ЄВДОЩУКУ Миколі Івановичу – докторові геологічних наук, головному науковому співробітникові Відділення морської геологи та осадочного рудоутворення НАН України
КРУПСЬКОМУ Богдану Любомировичу – кандидатові геолого-мінералогічних наук, директорові департаменту - члену правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
ГЛАДУНУ Василю Васильовичу – кандидатові геологічних наук, начальникові управління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
МАКСИМЧУКУ Петру Ярославовичу – кандидатові геологічних наук, заступникові начальника управління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
ЧЕПІЛЮ Петру Михайловичу – кандидатові геолого-мінералогічних наук, начальникові відділу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
ДОВЖОК Тетяні Євгенівні – кандидатові геолого-мінералогічних наук, завідувачеві центру дочірнього підприємства «Науково-дослідний інститут нафтогазової промисловості» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
МАЄВСЬКОМУ Борису Йосиповичу – докторові геолого-мінералогічних наук, завідувачеві кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
ПОЛУХТОВИЧУ Богдану Мефодійовичу – кандидатові геолого-мінералогічних наук, провідному науковому співробітникові Львівського відділення Українського державного геологорозвідувального інституту
ЦЬОСІ Олегу Григоровичу – головному геологові державного геофізичного підприємства «Укргеофізика»;

– за розробку системи епізоотологічного моніторингу, імунопрофілактики та діагностики високопатогенного грипу птиці в Україні:

СТЕГНІЮ Борису Тимофійовичу – докторові ветеринарних наук, директорові Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
ГЕРІЛОВИЧУ Антону Павловичу – кандидатові ветеринарних наук, завідувачеві лабораторії Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
МУЗИЦІ Денису Васильовичу – кандидатові ветеринарних наук, завідувачеві лабораторії Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
СТЕГНІЙ Марині Юріївні – кандидатові біологічних наук, завідувачеві лабораторії Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
РУЛІ Олександру Миколайовичу – кандидатові ветеринарних наук, провідному науковому співробітникові Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»
ГОЛОВКУ Анатолію Миколайовичу – докторові ветеринарних наук, віце-президентові Української академії аграрних наук
МЕЛЬНИЧУКУ Сергію Дмитровичу – докторові біологічних наук, директорові Української лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового комплексу Національного університету біоресурсів і природокористування України
СПИРИДОНОВУ Владиславу Геннадійовичу – кандидатові біологічних наук, завідувачеві відділу Української лабораторії якості і безпеки продукції агропромислового комплексу Національного університету біоресурсів і природокористування України
МАРТИНЕНКУ Дмитру Леонідовичу – кандидатові біологічних наук, докторантові Національного університету біоресурсів і природокористування України
ЛІСОВЕНКУ Василю Трохимовичу – генеральному директорові Української виробничо-комерційної корпорації по зооветпостачанню «Укрзооветпромпостач»

– за цикл наукових праць «Розробка нових математичних моделей, методів та інформаційних технологій розв'язування задач оптимізації, обробки та захисту інформації»:

ЗАДІРАЦІ Валерію Костянтиновичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України
ЛЯШКУ Сергію Івановичу – члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачеві кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ГУЛЯНИЦЬКОМУ Леоніду Федоровичу – докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України
ДОНЦЮ Георгію Панасовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України
КНОПОВУ Павлу Соломоновичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України
ЛЕВИТСЬКІЙ Аліні Олександрівні – докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України
НОМІРОВСЬКОМУ Дмитру Анатолійовичу – докторові фізико-математичних наук, професорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ЛИТВИНУ Олегу Миколайовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Української інженерно-педагогічної академії
ПАВЛОВУ Олександру Анатолійовичу – докторові технічних наук, деканові факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
ЄМЦЮ Олегу Олексійовичу – докторові фізико-математичних наук, завідувачеві кафедри Полтавського університету споживчої кооперації України;

– за комплекс підручників з теорії авіаційних газотурбінних двигунів у трьох книгах:

Газотурбінні двигуни літальних апаратів. — К.: Вища школа, 2000. — 319с.;
Теорія теплових двигунів. - К: Вища школа, 2001. - 382 с.;
Теорія авіаційних газотурбінних двигунів. - К.: Книжкове видавництво НАУ, 2005.-500с.:

ТЕРЕЩЕНКУ Юрію Матвійовичу – докторові технічних наук, професорові Національного авіаційного університету
ДМИТРІЄВУ Сергію Олексійовичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного авіаційного університету
ПАНІНУ Владиславу Вадимовичу – докторові технічних наук, професорові Національного авіаційного університету
ВОЛЯНСЬКІЙ Ларисі Георгіївні – кандидатові технічних наук, доцентові Національного авіаційного університету
БОЙКО Людмилі Георгіївні – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

– за комплекс підручників «Інформатика»у семи книгах:

Основи системного аналізу. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. - 544 с.;
Основи програмування. – К.: Видавнича група ВНV, 2005. – 384 с.;
Дискретна математика. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. – 368 с.;
Чисельні методи в інформатиці. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. – 480с.;
Організація баз даних та знань. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. – 384с.;
Моделювання систем. – К.: Видавнича група ВНV, 2005. – 352 с.;
Операційні системи. – К.: Видавнича група ВНV, 2005. –576 с.:

ПАНКРАТОВІЙ Наталії Дмитрівні – докторові технічних наук, заступникові директора Інституту прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
ТОМАШЕВСЬКОМУ Валентину Миколайовичу – докторові технічних наук, професорові Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
КОВАЛЮК Тетяні Володимирівні – кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
ШЕХОВЦОВУ Володимиру Анатолійовичу – кандидатові технічних наук, докторантові Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
ФЕЛЬДМАНУ Леву Петровичу – докторові технічних наук, професорові Донецького національного технічного університету
ДМИТРІЄВІЙ Ользі Анатоліївні – кандидатові технічних наук, доцентові Донецького національного технічного університету
ПАСІЧНИКУ Володимиру Володимировичу – докторові технічних наук, завідувачеві кафедри Національного університету «Львівська політехніка»
НІКОЛЬСЬКОМУ Юрію Володимировичу – кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Національного університету «Львівська політехніка»
ЩЕРБИНІ Юрію Миколайовичу – кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Львівського національного університету імені І.Франка
РЕЗНІЧЕНКУ Валерію Анатолійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту програмних систем НАН України.

2. Установити на 2009 рік розмір Державної премії України в галузі науки і техніки сто сімдесят тисяч гривень кожна.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО
30 листопада 2009 року